Hoe kan je een zaal reserveren?

 

1) Iedereen is verplicht om een zaal te reserveren via het menu 'Reservatie' op deze site. Indien wij NIET in het bezit zijn van een ondertekend     

    exemplaar van het huishoudreglement van uw vereniging, dan kunnen wij geen verhuring toestaan voor uw vereniging.

 

2) Bij problemen kan je steeds tijdens de openingsuren van het secretariaat telefonisch contact opnemen.

 

3) Wanneer je aanvraag werd goedgekeurd, moet je later nog enkele verplichte formulieren invullen. Ook deze vind je op de site terug.

 

4) Je leest alles uitgebreid in het huishoud- en fuifreglement.

 

5) Indien de huursom en de waarborg NIET voldaan werden op 1 dag voor de verhuurdatum dan vervalt het verhuurcontract automatisch.

 

 

  Ook wij hebben burenIedereen houdt van zijn nachtrust.

 

  1) Verlaat je onze locatie in de late uurtjes, doe het dan vooral rustig en in alle stilte.

 

  2) Geen geroep en getier op straat.

 

  3) Geen ronkende motoren op de stoep of op de parkeerplaats.

 

  4) Wees volwassen, geef het goede voorbeeld aan je vriendenkring.

  Wij doen ons best !

 

* Mocht je, ondanks onze constante waakzaamheid toch tekortkomingen, schade of abnormale toestanden vaststellen. Meldt het ons.

 

* Heb je als gebruiker/huurder zelf  schade veroorzaakt? Meldt het ons.

 

* Verantwoordelijke/inrichter, zorg dat de reglementen worden nageleefd. Jij bent per slot de dupe bij problemen. Doe het!

 

* We hebben 2 kinderstoelen aangekocht die je op aanvraag kan gebruiken.    

 

  Belangrijk voor alle huurders !

 

Steeds meer stellen we inbreuken vast op artikelen 15, 16 en 17 van het huishoudelijk reglement.

 

Art15 - Tafels en stoelen terug op de juiste trawler en correct opgeborgen.

 

Art16 - Verplicht ALLE dranken af te nemen bij de vzw OCO.

 

Art17 - Alle afval in de containers. NIET ervoor plaatsen.

 

Boetes zullen noodgedwongen worden toegepast.

      

Het bestuur.

 

 

 

Een waarborg zal NOOIT terugbetaald worden indien niet ALLE openstaande facturen voldaan werden.

Privacy verklaring van OCO!

 

* Ook de vzw Ontmoetingscentrum Oostakker heeft uw coördinaten nodig om een goede werking te kunnen garanderen.

 

* De nieuwe wet die op 25 mei in voege ging verplicht er ons toe om u, onze klant, nader in te lichten omtrent deze materie.

 

* Daarom hebben wij een nieuwe pagina in het leven geroepen die u verder, op een verstaanbare en beknopte manier, wegwijs zal maken inzake

   rechten bij alle partijen.

 

* Meer op de pagina: Privary Verklaring.

 

                                   (klik op bovenstaande link)

 

  Oostakker 3de kwartaal 2024.   

 

*  Vanaf 20 oktober 2023 worden onze zalen verwarmd volgens een vernieuwd systeem. Alles wordt volautomatisch geregeld via voelers. De

    klant moet geen regelingen via een thermostaat meer uitvoeren. Sluit zo veel mogelijk alle buitendeuren zodat warmte niet verloren gaat. 

 

    Aandacht: De stockeerruimte voor de drank (aan de grote zaal) werd herschilderd. Bij die gelegenheid hebben we Artikel 20 punt g van het  

    huishoudreglement wat aangepast. Inbreuken op dit artikel worden beboet. 

 

*  Ben je de laatste persoon van je vereniging die de zaal verlaat, schakel dan de lichten uit. Sluit alle buitendeuren af.

 

*  We zullen eveneens streng toezien op netheid van de zaal en een degelijke opruiming van het afval. Deponeer afval IN de containers, niet

   ervoor of ernaast. Lees het huishoudreglement in verband met afval.  

 

 
Bij openstaande schulden kan er geen gebruik gemaakt worden van een besproken zaal en dus vervalt het contract.
Wil je een zaal huren, meer weten over de voorwaarden, over de prijzen en zo veel meer, lees dan ons huisreglement.
Deze pagina werd laatst gewijzigd op:
ONTMOETINGSCENTRUM
OOSTAKKER
Copyright © 2006 - 2022 : OC Oostakker vzw
Alle rechten voorbehouden.
De webmaster
Welkom op de site van:
Ontmoetingscentrum Oostakker
om