Hoe kan je een zaal reserveren?

 

1) Iedereen is verplicht om een zaal te reserveren via het menu 'Reservatie' op deze site. 

 

2) Bij problemen kan je steeds tijdens de openingsuren van het secretariaat telefonisch contact opnemen.

 

3) Wanneer je aanvraag werd goedgekeurd, moet je later nog enkele verplichte formulieren invullen. Ook deze vind je op de site terug.

 

4) Je leest alles uitgebreid in het huishoud- en fuifreglement.

  Ook wij hebben burenIedereen houdt van zijn nachtrust.

 

  1) Verlaat je onze locatie in de late uurtjes, doe het dan vooral rustig en in alle stilte.

 

  2) Geen geroep en getier op straat.

 

  3) Geen ronkende motoren op de stoep of op de parkeerplaats.

 

  4) Wees volwassen, geef het goede voorbeeld aan je vriendenkring.

  Wij doen ons best !

 

* Mocht je, ondanks onze constante waakzaamheid toch tekortkomingen, schade of abnormale toestanden vaststellen. Meldt het ons.

 

* Heb je als gebruiker/huurder zelf  schade veroorzaakt? Meldt het ons.

 

* Verantwoordelijke/inrichter, zorg dat de reglementen worden nageleefd. Jij bent per slot de dupe bij problemen. Doe het!

 

* We hebben 2 kinderstoelen aangekocht die je op aanvraag kan gebruiken.    

 

  Belangrijk voor alle huurders !

 

Steeds meer stellen we inbreuken vast op artikelen 15, 16 en 17 van het huishoudelijk reglement.

 

Art15 - Tafels en stoelen terug op de juiste trawler en correct opgeborgen.

 

Art16 - Verplicht ALLE dranken af te nemen bij de vzw OCO.

 

Art17 - Alle afval in de containers. NIET ervoor plaatsen.

 

Boetes zullen vanaf 01/01/2019 noodgedwongen worden toegepast.

      

Namens het bestuur.

 

 

 

Een waarborg zal NOOIT terugbetaald worden indien niet ALLE openstaande facturen voldaan werden.

Privacy verklaring van OCO!

 

* Ook de vzw Ontmoetingscentrum Oostakker heeft uw coördinaten nodig om een goede werking te kunnen garanderen.

 

* De nieuwe wet die op 25 mei in voege ging verplicht er ons toe om u, onze klant, nader in te lichten omtrent deze materie.

 

* Daarom hebben wij een nieuwe pagina in het leven geroepen die u verder, op een verstaanbare en beknopte manier, wegwijs zal maken inzake

   rechten bij alle partijen.

 

* Meer op de pagina: Privary Verklaring.

 

                                   (klik op bovenstaande link)

 

  Oostakker 4de kwartaal 2022.   

 

*  De maatregelen rond CORONA zijn grotendeels opgeheven door Stad Gent. Toch moeten we waakzaam blijven.  Al onze zalen kunnen terug 

    besproken worden mits zich te houden aan de geldende regels zoals beschreven in het huisreglement.

 

*  De nieuwe huurtarieven zijn opgenomen in het huisreglement en zijn vanaf 01 september 2022 van kracht. 

 

*  Wij voeren een streng beleid in het kader van het energieverbruik. Wees zuinig met de u aangeboden energie (licht en verwarming). Zware

    inbreuken worden beboet. Stook niet meer dan nodige en sluit steeds de deuren.

 

*  Schakel de lichten en de verwarming uit bij het verlaten van de gehuurde zaal. 

 

 
Aanpassing v/d huurtarieven vanaf 01/09/22: => nieuws
Bij openstaande schulden aan de vzw OCO kan er geen gebruik gemaakt worden van een besproken zaal.
Deze pagina werd laatst gewijzigd op:
ONTMOETINGSCENTRUM
OOSTAKKER
Copyright © 2006 - 2022 : OC Oostakker vzw
Alle rechten voorbehouden.
De webmaster
Welkom op de site van:
Ontmoetingscentrum Oostakker
om