Oostakker 1ste kwartaal 2020

 

* Na elf jaar waren verschillende zalen aan een opknapbeurt toe. Alle bovenzalen en de trapzaal kregen een nieuwe laag verf.

 

* In de grote polyvalente zaal werd het podium (vloer en muren) opgefrist.

 

* De kleine polyvalente zaal zal in het voorjaar een nieuwe 'look' krijgen.

 

* Hierbij willen we de gebruikers vragen om het nodige respect op te brengen voor de werken die we lieten uitvoeren.

 

 

Het bestuur.

Hoe kan je een zaal reserveren?

 

1) Iedereen is verplicht om een zaal te 

    reserveren via het menu 'Reservatie' 

    op deze site. 

 

2) Bij problemen kan je steeds tijdens de

    openingsuren van het secretariaat

    telefonisch contact opnemen.

 

3) Wanneer je aanvraag werd goedge-

    keurd, moet je later nog enkele

    verplichte formulieren invullen.

    Ook deze vind je op de site terug.

 

4) Je leest alles uitgebreid in het   

    huishoud- en fuifreglement.

Ook wij hebben buren!

 

Iedereen houdt van zijn nachtrust.

 

  1) Verlaat je onze locatie in de late

      uurtjes, doe het dan vooral rustig en

      in alle stilte.

 

  2) Geen geroep en getier op straat.

 

  3) Geen ronkende motoren op de stoep

      of op de parkeerplaats.

 

  4) Wees volwassen, geef het goede  

      voorbeeld aan je vriendenkring.

Wij doen ons best !

* Mocht je, ondanks onze constante 

  waakzaamheid toch tekortkomingen,

  schade of abnormale toestanden

  vaststellen. Meldt het ons.

 

* Heb je als gebruiker/huurder zelf

  schade veroorzaakt? Meldt het ons.

 

* Verantwoordelijke/inrichter, zorg dat de

  reglementen worden nageleefd. Jij bent

  per slot de dupe bij problemen. Doe het!

 

* We hebben 2 kinderstoelen aangekocht 

  die je op aanvraag kan gebruiken.    

 

Belangrijk voor alle huurders !

Steeds meer stellen we inbreuken vast op artikelen 15, 16 en 17 van het huishou-delijk reglement.

 

Art15 - Tafels en stoelen terug op de

           juiste trawler en correct

           opgeborgen.

Art16 - Verplicht ALLE dranken af te

           nemen bij de vzw OCO.

Art17 - Alle afval in de containers. NIET

           ervoor plaatsen.

 

Boetes zullen vanaf 01/01/2019 noodgedwongen worden toegepast.

      

Namens het bestuur.

 

 

Een waarborg zal NOOIT terugbetaald worden indien niet ALLE openstaande facturen voldaan werden.

Privacy verklaring van OCO!

* Ook de vzw Ontmoetingscentrum Oostakker heeft uw coördinaten nodig om een goede werking te kunnen garanderen.

 

* De nieuwe wet die op 25 mei in voege ging verplicht er ons toe om u, onze klant, nader in te lichten omtrent deze materie.

 

* Daarom hebben wij een nieuwe pagina in het leven geroepen die u verder, op een verstaanbare en beknopte manier, wegwijs zal maken inzake rechten bij alle partijen.

 

* Meer op de pagina: Privary Verklaring.

 

                                   (klik op bovenstaande link)

 

Deze pagina werd laatst gewijzigd op:
ONTMOETINGSCENTRUM
OOSTAKKER
Copyright © 2006 - 2020 : OC Oostakker
Alle rechten voorbehouden.
De webmaster

 

Welkom op de site van:
Ontmoetingscentrum Oostakker