Oostakker 1ste kwartaal 2019

*
Om de verenigingen nog beter te dienen wordt vanaf 01-01-2019 bij IVAGO een papier- en kartoncontainer gehuurd.
* Iedereen die restafval heeft in de vorm van papier en/of karton is verplicht deze te gebruiken. Minimaliseer het volume van kartonnen dozen. 
* Gebruik voortaan de juiste container voor uw afval.
==> Glas in de oranje bak.
==> Papier en karton in de blauwe bak.
==> Al de rest in de zwarte bak.

Is 'n bak vol, neem dan je afval mee naar huis.  

Het bestuur.
 

Hoe kan je een zaal reserveren?

1)
Iedereen is verplicht om een zaal te 
    reserveren via het menu 'Reservatie' 
    op deze site.


2) Bij problemen kan je steeds tijdens de
    openingsuren van het secretariaat
    telefonisch contact opnemen.

3) Wanneer je aanvraag werd goedge-
    keurd, moet je later nog enkele
    verplichte formulieren invullen.
    Ook deze vind je op de site terug.

4) Je leest alles uitgebreid in het   
    huishoud- en fuifreglement.
Ook wij hebben buren!

Iedereen houdt van zijn nachtrust.

  1) Verlaat je onze locatie in de late
      uurtjes, doe het dan vooral rustig en
      in alle stilte.

  2) Geen geroep en getier op straat.

  3) Geen ronkende motoren op de stoep
      of op de parkeerplaats.

  4) Wees volwassen, geef het goede  
      voorbeeld aan je vriendenkring.
Wij doen ons best !
* Mocht je, ondanks onze constante 
  waakzaamheid toch tekortkomingen,
  schade of abnormale toestanden
  vaststellen. Meldt het ons.

* Heb je als gebruiker/huurder zelf
  schade veroorzaakt? Meldt het ons.

* Verantwoordelijke/inrichter, zorg dat de
  reglementen worden nageleefd. Jij bent
  per slot de dupe bij problemen. Doe het!

* We hebben 2 kinderstoelen aangekocht 
  die je op aanvraag kan gebruiken.    
Belangrijk voor alle huurders !
Steeds meer stellen we inbreuken vast op artikelen 15, 16 en 17 van het huishou-delijk reglement.

Art15 - Tafels en stoelen terug op de
           juiste trawler en correct
           opgeborgen.
Art16 - Verplicht ALLE dranken af te
           nemen bij de vzw OCO.
Art17 - Alle afval in de containers. NIET
           ervoor plaatsen.

Boetes zullen vanaf 01/01/2019 noodgedwongen worden toegepast.
      
Namens het bestuur.

Een waarborg zal NOOIT terugbetaald worden indien niet ALLE openstaande facturen voldaan werden.
Privacy verklaring van OCO!
* Ook de vzw Ontmoetingscentrum Oostakker heeft uw coördinaten nodig om een goede werking te kunnen garanderen.

* De nieuwe wet die op 25 mei in voege ging verplicht er ons toe om u, onze klant, nader in te lichten omtrent deze materie.

* Daarom hebben wij een nieuwe pagina in het leven geroepen die u verder, op een verstaanbare en beknopte manier, wegwijs zal maken inzake rechten bij alle partijen.

* Meer op de pagina: Privary Verklaring.

                                   (klik op bovenstaande link)
Deze pagina werd laatst gewijzigd op:
ONTMOETINGSCENTRUM
OOSTAKKER
Opgelet !!!  Vanaf 2 mei 2018 nemen we een vernieuwd reservatieformulier in gebruik. Je dient elke vraag in te vullen.
Copyright © 2006 - 2019 : OC Oostakker
Alle rechten voorbehouden.
De webmaster
Pas op!!! Een reservatie-aanvraag is niet geen definitieve reservering.